• Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
Ma 2015. március 27., péntek, Hajnalka napja van. Holnap Gedeon és Johanna napja lesz.

images/documents/hirdetmenyek/2015/Kozmegh2015.jpg

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól: Tuzgyujtas.pdf

 

Tájékoztatás a szociális támogatások 2015. március 1-jei változásainak részleteiről: rovid_tajekoztato_polgarmesteri_hivatalok_hirdetotablajara.pdf

 

images/documents/hirdetmenyek/2015/MuvHaz/Muvhaz_Marc.jpg

 

 

A Pilisborosjenői Hírmondó legújabb száma is letölthető a hírmondó menüpont alatt.

hirmondoimages/documents/hirmondo/2015/hirm_15_1.jpg

 

KÖZLEMÉNY

JÁRÁSI ÜGYSEGÉDRŐL

2015. március 1-től a Pilisvörösvári Járási Hivatal munkatársa ügysegédként Pilisborosjenőn tölt hetente egy órát a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

Az ügysegéd fogadóórája: hétfőnként 10.30-11.30 közötti időpontban lesz.

Az ügysegédhez lehet fordulni tájékoztatásért minden járási feladat és hatáskörben, illetve minden járási eljárás iránti kérelmet elő lehet terjeszteni az ügysegédnél is, így elkerülhető a Pilisvörösvárra történő átutazás.

Pilisborosjenő, 2015.02.16.

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző

 

Kedves korábbi Önkéntesünk!

Szinte hihetetlen, de immár az ötödik alkalommal rendezzük meg a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akciót! Az országos szemétgyűjtést idén az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) szervezi. A TeSzedd!-et ez alkalommal május 15-17. között tartjuk meg szerte az országban – részletek a www.teszedd.hu weboldalon – a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából.

Tavaly tavasszal a TeSzedd! keretében több mint 1800 helyszínen becslések szerint 180-200 ezer ember szedhetett szemetet. Ezzel Magyarország egyedül teljesítette a teljes európai uniós elvárást 4 évre vonatkozóan a szemétszedés résztvevőinek tekintetében. A „Let’s Clean Up Europe!” („Tisztítsuk meg Európát!”) nevű összeurópai kezdeményezéshez hazánk tavaly csatlakozott.

Bővebben...

 

ÚJ, INGYENES SZAKRENDELÉSEK gyermekek és felnőttek részére Pilisborosjenőn!

•    ORTOPÉDIA szakrendelés    •    MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ szakrendelés

 

Bővebben...

 

Nyugdíjasok figyelem!

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély igényelhető az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól!

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot.

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.

Bővebben...

 

Kedves Helyben Élő!
Készül Pest megye értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni és bemutatni. Ebben a gyűjtőmunkában az Ön közreműködésére is számítunk. Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segíti a közös értékeink feltárását és megőrzését.

A kérdőív kitöltéséhez kattintson a linkre: kérdőív

Bővebben...

 

A teljes dokumentum letöltéséhez kattintson a képre.

images/documents/Ado/Ado_kulonsz.jpg

A teljes dokumentum letöltéséhez kattintson a képre.

 

images/documents/hirdetmenyek/Muvhaz_decemberi_programok.jpg

Részletek a Művelődési Ház weboldalán: http://muvhaz.pilisborosjeno.hu/


 

 

PÁLYÁZAT

a 2015-2017. költségvetési évekre az önkormányzat és intézményei

belső ellenőri feladatainak ellátására

Bővebben...

 

ADÓHATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

GÉPJÁRMŰADÓ:

 

Aki 2014. év közben eladta gépjárművét, kérjük az adásvételi szerződés 1 eredeti példányát még a 2014. év folyamán jutassa el (postai úton vagy személyesen) a

 

Pilisvörösvári Okmányirodához.

2085 Pilisvörösvár, Lévai köz 1.

06-26/530-684, -686, -688

hétfőtől péntekig 8-20 óráig

 

(A gépjárműadó kivetése a hivatalos gépjármű-nyilvántartás alapján történik, Adóhatóságunknak azonban nincs hatásköre a gépjármű-nyilvántartás módosítására, tehát az adásvételi szerződések bemutatása Adóhatóságunkhoz önmagában nem keletkezteti az adófizetési kötelezettség módosítását.)

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gépjárműadó fizetésére az a személy/szerv kötelezett, aki/amely adott év január elsején a forgalmi engedélyben üzembentartóként, annak hiányában tulajdonosként szerepel. Tehát, ha a vevő nem íratja át a gépjárművet, és az eladó sem jelenti be a tulajdonosváltást az Okmányirodához, akkor az eladót terheli a következő évi adó is!

 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a kérelemre forgalomból kivont gépjárművek a kérelemben foglalt idő lejártakor automatikusan visszakerülnek forgalomba. Az adót a forgalomból történő kivonás hónapjának utolsó napjáig, illetve a forgalomba történő visszaállást követő hónap első napjától kell fizetni.

 

További információ, az adó mértéke, szerződés minták találhatóak a honlapon:

a www. pilisborosjeno.hu / Adózási információk/Gépjárműadó menü alatt.


A mindenkori hatályos adórendeletünkről a honlapon tájékozódhat:

a www. pilisborosjeno.hu / Adózási információk/ Adózási jogszabályok menü alatt.

 

Ügyfélfogadás: hétfő 13-18, szerda 8-12 és 13-16.30 óra között.

(Iratok leadása a hét minden napján lehetséges a földszinti ügyfélszolgálati irodában.)

 

Pilisborosjenő, 2014. november 30.

 

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

jegyző

 

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

 

A nyári meleg időjárás beköszöntével újra célszerű áttekinteni az állatok tartására vonatkozó közegészségügyi, környezetvédelmi, állategészségügyi, állattartási, építési, állatvédelmi kérdéseket. Tapasztalatok szerint nagyon sok vitás kérdés önmagától megoldódik, ha mindenki megismeri és betartja az ide vonatkozó alapvető szabályokat. Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (V.15.) számú KT rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 6/2009. a 39/2004. Kt. rendelettel, a 11/2011., a 16/2012., a 23./2012. és Önk. számú rendelettel) egységesen és közérthetően szabályozza az állatok tartására vonatkozó feltételeket. Ebből a rendeletből emeljük ki a leggyakrabban előforduló kérdéseket. (A rendelet teljes szövege honlapunkon elérhető: www.pilisborosjeno.hu)

Bővebben...

 

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Felkérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a lakosság biztonsága érdekében a közterületek rendszeres tisztántartási, karbantartási és a közlekedés biztonságát elősegítő kötelezettségeiknek tegyenek eleget. Kérjük, hogy az ingatlanaikkal szomszédos közterületen, az utak mentén található fákat, bokrokat, a kihajló növényzet megfelelően vágják vissza, továbbá az ingatlanaik előtti közterületről a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, engedély nélkül elhelyezett tárgyakat távolítsák el.

 

Bővebben...

 

 

A tavasz beköszöntével újra napirendre kerül a kültéri hulladékégetés kérdése.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet 4. § kimondja: Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

 

A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy hulladék égetése tilos. Ez alól mindössze a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése, valamint a kerti hulladék megfelelő körülmények között történő égetése képez kivételt. A kerti hulladék égetését helyi rendelet szabályozza. (Megjegyezzük, hogy a főváros összes kerületében, vagy a Balaton környékén a helyi rendeletek alapján szigorúan tilos a kerti hulladék égetése.)

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2011. (XII. 7.) (hatályos 2012. 01. 01. napjától) Önk. számú rendelete 31/A.§ kimondja: Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a)     nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes gön­gyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),

b)    a jegyző engedélye nélkül a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren éget, nádast vagy tarlót éget,

c)    a kerti hulladék égetését nem hétfőn vagy pénteken 6-22 óra között végzi,

d)   szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt,

 

Bővebben...

 

Tisztelt pilisborosjenői Lakosok!

Felkérem a tisztelt telektulajdonosokat, illetve üzletek tulajdonosait, bérlőit, hogy a lakosság biztonsága érdekében, - különösen a gyermekek és az idősek védelmében – a közterületek rendszeres tisztántartási, karbantartási és a közlekedés biztonságát segítő feladatainak ellátásában segítsék az Önkormányzat munkáját. Ezt az által tehetik most meg, hogy az utak szélén engedély nélkül elhelyezett kövek, szegélyek, kihajló növényzet, karók, forgalomképtelen járművek és minden egyéb, a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, baleset, illetve kár okozására alkalmas tárgyat haladéktalanul eltávolítani szíveskedjenek az ingatlanaik előtti közterületről.

Minden állampolgár, telektulajdonos morális kötelessége betartani az együttélés azon alapvető szabályát, hogy mások biztonságát ne veszélyeztesse. Továbbá itt ismételten kihangsúlyozzuk, hogy az ingatlantulajdonos felelős az ingatlanával határos közterület állapotáért. Mindezeket természetesen több jogszabály is szavatol, amiket a továbbiakban ismertetünk. A település közterületeinek, közútjainak rendezett, balesetmentes állapotát Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a jövőben is folyamatosan ellenőrizni fogja. A jogszabályellenes magatartás a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 8/2008. Kt. rendelete, továbbá a 14/2013.(VII.30.) (hatályos 2013.VIII.21. napjától) Kt. rendelet 31/B.§ (1) d), e), illetve  31/D.§ (1), (2), (3) bekezdései alapján százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletnek a helyi közutak kezelésének szakmai szabályait összefoglaló melléklete 3.2.2. pontja szerint
b) az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérem, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében a fentieket betartani szíveskedjenek.
Pilisborosjenő, 2014. február 25.

Tisztelettel:
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének tájékoztatója az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonal kijelöléséből eredő kötelezettségekről szóló dokumentum itt letölthető:

M0 tájékoztató pdf

 

images/Gyermekeink.jpg

 

A fűtési szezon beálltával sajnálatos módon egyre többször tapasztaljuk, hogy - különösen estefele és szélcsendes időben – sűrű, fojtó, fanyar füst, elviselhetetlen bűz terjeng az amúgy tiszta levegőjéről, élhető környezetéről nevezetes községünk légterében. Ez annak tulajdonítható, hogy sokan jogszabályellenes hulladékégetéssel próbálnak enyhíteni a fűtési költségeken. A hulladékégetés, amellett, hogy jogszabályba ütközik, óriási kárt tesz a környezetben és az egészségben. Sokkal nagyobb kárt, mint amit az esetleges fűtésköltség megtakarítás jelent. És nem csak a környezetben lakók egészségét veszélyezteti az illegális hulladék-égető, hanem elsősorban a saját szűkebb környezete, családja egészségét. Ezért is kell felismernie minden illegális hulladék-égetőnek, hogy a legnagyobb veszély pont rájuk leselkedik.

Magyarország Alaptörvénye kimondja az egészséges környezethez való alapvető jogot. A hulladék, különösképpen a műanyag, gumi, festék, vegyszer és olajos, vagy kőolaj származékok égetése nem csak a környezetet, de az egészséget is súlyosan károsítja. A háztartásokban keletkező rendkívül veszélyes hulladék, - ami sajnálatos módon gyakran a kazánba kerül - az elhasznált vagy hulladék bútorlap, illetve festett, lakkozott fahulladék. Az ezekben található nagy mennyiségű vegyszer rendkívül veszélyes égéstermékeket bocsát ki.

Bővebben...

 

Kormányrendelet tervezet az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2013. november 19.

Ikt. szám: JF/21780/1 /2013
Véleményezési határidő: 2013. december 4. (szerda)

Tájékoztató:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogalkotási tevékenységére vonatkozó a jogalkotásról szóló törvény szerinti közigazgatási egyeztetésre bocsátott koncepciókat, jogszabálytervezeteket, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztéseket, szakmai indokolásokat olvashatja ezeken az oldalakon. Kérjük, hogy a tervezetekre vonatkozó véleményeket, javaslatokat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címre küldje, az egyértelmű azonosíthatóság érdekében tárgyként minden esetben a minisztériumi iktatószámot feltüntetve.

 

Hatásvizsgálati lap: 131122_M0_hatasvizsgalati_lap.jpg

Előterjesztés 13 11 22 M0 - 10 és 11 főút: 131122_M0-10_es_11_fout_eloterjesztes_honlapra.pdf

 

Helyi Építési Szabályzat

 


Helyi Építési Szabályzat 2014.01.31.doc

Szabályozási Terv 2013 Előterjesztési.pdf

 

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Az értékes szervesanyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik. De vegyük csak sorra, egy átlagos kupac (100 kg) elégetése során milyen anyagok keletkeznek és azok milyen hatással vannak a szervezetünkre:

A teljes cikk itt letölthető: http://levego.hu/sites/default/files/avaregetes_0.pdf

images/avar.jpg

 

atad

(Cikk: varkapu.info) További képek

 

Bővebben...

 
Joomla extensions by Siteground Hosting