• Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
Ma 2014. október 24., péntek, Salamon napja van. Holnap Blanka és Bianka napja lesz.
Kapcsolat
Pilisborosjenő Község Önkormányzata
2097 Pilisborosjenő,
Fő út 16.
Telefon: 06-26-336-028
Fax: 06-26-336-313
E-mail

Ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-16.30
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-13.30

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fő út Rákóczi út kereszteződésében víz főnyomócső törése miatt jelenleg Községünk jelentős részén szünetel a vízszolgáltatás. A DMRV munkatársai a helyszínen megkezdték a javítást, azonban az hosszabb ideig is eltarthat. Pilisborosjenő Község Önkormányzata - amennyiben szükséges, - lajtos kocsi bevonásával segíti a lakosság vízellátásának pótlását.

 

Pilisborosjenő, 2014. október 24.

Küller János

Polgármester

 

images/documents/ktmeghivo/2014/Megh.jpg

 

 

 

Tisztelt Pilisborosjenői Választópolgárok!

Pilisborosjenő Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva megállapította, hogy Pilisborosjenő községben a polgármester választás, az egyéni listás képviselő választás és a nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményes volt.

A 2014.10.12. napján tartott polgármester, önkormányzati képviselők választásán és nemzetiségi önkormányzati választásokon az alábbi eredmények születtek:

A megválasztott Polgármester: Küller János (független jelölt) (413 szavazat)

 

A megválasztott képviselők:

Heves László  (független jelölt) (416 szavazat)

Jakab Csaba (fidesz-kdnp jelölt) (415 szavazat)

Bereczkiné Szendrey Éva (független jelölt) (408 szavazat)

Varga István Csaba (független jelölt) (394 szavazat)

Peltzer Ferenc (független jelölt) (394 szavazat)

Becske István Imre (független jelölt) (374 szavazat)

 

A megválasztott német nemzetiségi önkormányzati képviselők:

Szegedi Ferenc Róbert (ÉMNÖSZ) (87 szavazat)

Kiss Béla (ÉMNÖSZ) (75 szavazat)

Perlinger Györgyi (ÉMNÖSZ) (69 szavazat)


A teljes dokumentum itt letölthető: Tájékoztató választás eredményéről 2014.10.13..doc

 

Tájékoztató a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak közvetlen kampány céljára való igényléséről: SKMBT_C20314090510140(1).pdf

 

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

 

A nyári meleg időjárás beköszöntével újra célszerű áttekinteni az állatok tartására vonatkozó közegészségügyi, környezetvédelmi, állategészségügyi, állattartási, építési, állatvédelmi kérdéseket. Tapasztalatok szerint nagyon sok vitás kérdés önmagától megoldódik, ha mindenki megismeri és betartja az ide vonatkozó alapvető szabályokat. Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (V.15.) számú KT rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 6/2009. a 39/2004. Kt. rendelettel, a 11/2011., a 16/2012., a 23./2012. és Önk. számú rendelettel) egységesen és közérthetően szabályozza az állatok tartására vonatkozó feltételeket. Ebből a rendeletből emeljük ki a leggyakrabban előforduló kérdéseket. (A rendelet teljes szövege honlapunkon elérhető: www.pilisborosjeno.hu)

Bővebben...

 

Megkapják az évek óta ígért körforgalmat a 10-es főúton autózók az ürömi elágazásnál. A jelzőlámpás csomópontot leváltó létesítményt a Strabag Általános Építő Kft. 694,6 millió forintból valósíthatja meg. Az építkezés a már amúgy is zsúfolt úton újabb terelésekkel, tehát alighanem a megszokottnál is nagyobb torlódásokkal jár majd.

Forrás: http://nol.hu/gazdasag/korforgalom-uromnel-orulet-augusztustol-1467699

Bővebben...

 

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Felkérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a lakosság biztonsága érdekében a közterületek rendszeres tisztántartási, karbantartási és a közlekedés biztonságát elősegítő kötelezettségeiknek tegyenek eleget. Kérjük, hogy az ingatlanaikkal szomszédos közterületen, az utak mentén található fákat, bokrokat, a kihajló növényzet megfelelően vágják vissza, továbbá az ingatlanaik előtti közterületről a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, engedély nélkül elhelyezett tárgyakat távolítsák el.

 

Bővebben...

 

A parlagfű-szezon közelgő indulása előtt felhívjuk a lakosság figyelmét arra, minden bel-, és külterületi földhasználónak kötelessége, hogy az általa használt/kezelt ingatlanon a parlagfű-mentesítést elvégezze. A vidékfejlesztési tárca idén is tájékoztatja a tisztelt közvéleményt, hogy július 1-től újra működik a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR).

 

Az allergiások helyzetét teheti könnyebbé a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (NÉBIH) által fenntartott rendszer, amely meggyorsítja a lakossági bejelentések feldolgozását. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat segítségével – előzetes regisztráció után – bárki bejelentse az általa talált parlagfüves területet. De mobiltelefonnal is rögzíthető a terület jellemzője, és készíthető a helyszínről fényképfelvétel. 

Tudnunk kell, hogy Magyarországon a leggyakoribb gyomnövény a parlagfű, az országban legalább 5 millió hektárnyi területén előfordul. Gyakorlatilag bárhol megjelenik, ahol mezőgazdasági művelést folytatnak, de az erdőirtások területén is megtelepszik.

A rendszer a http://pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető. A bejelentő felületen történt regisztrációt követően a bejelentő bármely interneteléréssel, illetve mobiltelefonról megteheti bejelentését.

Bővebben...

 

 

A tavasz beköszöntével újra napirendre kerül a kültéri hulladékégetés kérdése.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet 4. § kimondja: Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

 

A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy hulladék égetése tilos. Ez alól mindössze a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése, valamint a kerti hulladék megfelelő körülmények között történő égetése képez kivételt. A kerti hulladék égetését helyi rendelet szabályozza. (Megjegyezzük, hogy a főváros összes kerületében, vagy a Balaton környékén a helyi rendeletek alapján szigorúan tilos a kerti hulladék égetése.)

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2011. (XII. 7.) (hatályos 2012. 01. 01. napjától) Önk. számú rendelete 31/A.§ kimondja: Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a)     nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes gön­gyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),

b)    a jegyző engedélye nélkül a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren éget, nádast vagy tarlót éget,

c)    a kerti hulladék égetését nem hétfőn vagy pénteken 6-22 óra között végzi,

d)   szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt,

 

Bővebben...

 

 

A Pilisborosjenői Hírmondó legújabb száma is letölthető a hírmondó menüpont alatt.

hirmondoimages/documents/hirmondo/2014/Hirm2014_03-04.jpg

 

Tisztelt pilisborosjenői Lakosok!

Felkérem a tisztelt telektulajdonosokat, illetve üzletek tulajdonosait, bérlőit, hogy a lakosság biztonsága érdekében, - különösen a gyermekek és az idősek védelmében – a közterületek rendszeres tisztántartási, karbantartási és a közlekedés biztonságát segítő feladatainak ellátásában segítsék az Önkormányzat munkáját. Ezt az által tehetik most meg, hogy az utak szélén engedély nélkül elhelyezett kövek, szegélyek, kihajló növényzet, karók, forgalomképtelen járművek és minden egyéb, a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, baleset, illetve kár okozására alkalmas tárgyat haladéktalanul eltávolítani szíveskedjenek az ingatlanaik előtti közterületről.

Minden állampolgár, telektulajdonos morális kötelessége betartani az együttélés azon alapvető szabályát, hogy mások biztonságát ne veszélyeztesse. Továbbá itt ismételten kihangsúlyozzuk, hogy az ingatlantulajdonos felelős az ingatlanával határos közterület állapotáért. Mindezeket természetesen több jogszabály is szavatol, amiket a továbbiakban ismertetünk. A település közterületeinek, közútjainak rendezett, balesetmentes állapotát Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a jövőben is folyamatosan ellenőrizni fogja. A jogszabályellenes magatartás a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 8/2008. Kt. rendelete, továbbá a 14/2013.(VII.30.) (hatályos 2013.VIII.21. napjától) Kt. rendelet 31/B.§ (1) d), e), illetve  31/D.§ (1), (2), (3) bekezdései alapján százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletnek a helyi közutak kezelésének szakmai szabályait összefoglaló melléklete 3.2.2. pontja szerint
b) az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérem, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében a fentieket betartani szíveskedjenek.
Pilisborosjenő, 2014. február 25.

Tisztelettel:
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének tájékoztatója az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonal kijelöléséből eredő kötelezettségekről szóló dokumentum itt letölthető:

M0 tájékoztató pdf

 

images/Gyermekeink.jpg

 

A fűtési szezon beálltával sajnálatos módon egyre többször tapasztaljuk, hogy - különösen estefele és szélcsendes időben – sűrű, fojtó, fanyar füst, elviselhetetlen bűz terjeng az amúgy tiszta levegőjéről, élhető környezetéről nevezetes községünk légterében. Ez annak tulajdonítható, hogy sokan jogszabályellenes hulladékégetéssel próbálnak enyhíteni a fűtési költségeken. A hulladékégetés, amellett, hogy jogszabályba ütközik, óriási kárt tesz a környezetben és az egészségben. Sokkal nagyobb kárt, mint amit az esetleges fűtésköltség megtakarítás jelent. És nem csak a környezetben lakók egészségét veszélyezteti az illegális hulladék-égető, hanem elsősorban a saját szűkebb környezete, családja egészségét. Ezért is kell felismernie minden illegális hulladék-égetőnek, hogy a legnagyobb veszély pont rájuk leselkedik.

Magyarország Alaptörvénye kimondja az egészséges környezethez való alapvető jogot. A hulladék, különösképpen a műanyag, gumi, festék, vegyszer és olajos, vagy kőolaj származékok égetése nem csak a környezetet, de az egészséget is súlyosan károsítja. A háztartásokban keletkező rendkívül veszélyes hulladék, - ami sajnálatos módon gyakran a kazánba kerül - az elhasznált vagy hulladék bútorlap, illetve festett, lakkozott fahulladék. Az ezekben található nagy mennyiségű vegyszer rendkívül veszélyes égéstermékeket bocsát ki.

Bővebben...

 

Kormányrendelet tervezet az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2013. november 19.

Ikt. szám: JF/21780/1 /2013
Véleményezési határidő: 2013. december 4. (szerda)

Tájékoztató:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogalkotási tevékenységére vonatkozó a jogalkotásról szóló törvény szerinti közigazgatási egyeztetésre bocsátott koncepciókat, jogszabálytervezeteket, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztéseket, szakmai indokolásokat olvashatja ezeken az oldalakon. Kérjük, hogy a tervezetekre vonatkozó véleményeket, javaslatokat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címre küldje, az egyértelmű azonosíthatóság érdekében tárgyként minden esetben a minisztériumi iktatószámot feltüntetve.

 

Hatásvizsgálati lap: 131122_M0_hatasvizsgalati_lap.jpg

Előterjesztés 13 11 22 M0 - 10 és 11 főút: 131122_M0-10_es_11_fout_eloterjesztes_honlapra.pdf

 

Helyi Építési Szabályzat

 


Helyi Építési Szabályzat 2014.01.31.doc

Szabályozási Terv 2013 Előterjesztési.pdf

 

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Az értékes szervesanyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik. De vegyük csak sorra, egy átlagos kupac (100 kg) elégetése során milyen anyagok keletkeznek és azok milyen hatással vannak a szervezetünkre:

A teljes cikk itt letölthető: http://levego.hu/sites/default/files/avaregetes_0.pdf

images/avar.jpg

 
Joomla extensions by Siteground Hosting