• Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
Ma 2014. április 16., szerda, Csongor napja van. Holnap Rudolf napja lesz.

ADOMÁNYOZÁSÁNAK JAVASLATTÉTELÉRE

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 2014. évben is dönt a „Pilisborosjenőért emlékérem” adományozásáról a 3/1994.(III.1.) rendelete alapján.

A javaslatot írásban, alapos indokolással a polgármesternél lehet beterjeszteni idén is április 30 – ig.

Kérem, hogy aki szeretne személyi javaslatot tenni az emlékérem adományozására, a Polgármesteri Hivatal címére (Pilisborosjenő, Fő út 16.) javaslatát eljuttatni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2014. április 11.

Paksi Imre

polgármester

 

Tisztelt pilisborosjenői Lakosok!

Felkérem a tisztelt telektulajdonosokat, illetve üzletek tulajdonosait, bérlőit, hogy a lakosság biztonsága érdekében, - különösen a gyermekek és az idősek védelmében – a közterületek rendszeres tisztántartási, karbantartási és a közlekedés biztonságát segítő feladatainak ellátásában segítsék az Önkormányzat munkáját. Ezt az által tehetik most meg, hogy az utak szélén engedély nélkül elhelyezett kövek, szegélyek, kihajló növényzet, karók, forgalomképtelen járművek és minden egyéb, a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, baleset, illetve kár okozására alkalmas tárgyat haladéktalanul eltávolítani szíveskedjenek az ingatlanaik előtti közterületről.

Minden állampolgár, telektulajdonos morális kötelessége betartani az együttélés azon alapvető szabályát, hogy mások biztonságát ne veszélyeztesse. Továbbá itt ismételten kihangsúlyozzuk, hogy az ingatlantulajdonos felelős az ingatlanával határos közterület állapotáért. Mindezeket természetesen több jogszabály is szavatol, amiket a továbbiakban ismertetünk. A település közterületeinek, közútjainak rendezett, balesetmentes állapotát Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a jövőben is folyamatosan ellenőrizni fogja. A jogszabályellenes magatartás a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 8/2008. Kt. rendelete, továbbá a 14/2013.(VII.30.) (hatályos 2013.VIII.21. napjától) Kt. rendelet 31/B.§ (1) d), e), illetve  31/D.§ (1), (2), (3) bekezdései alapján százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletnek a helyi közutak kezelésének szakmai szabályait összefoglaló melléklete 3.2.2. pontja szerint
b) az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérem, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében a fentieket betartani szíveskedjenek.
Pilisborosjenő, 2014. február 25.

Tisztelettel:
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző

 

images/orokbefogado_nap_Urom.jpg

 

Tisztelt pilisborosjenői Lakosok!

Mellékelve küldjük a 2014. május 9-11. között Pilisborosjenőre és környékére szervezett

„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért"

akció szórólapját.

Kérnénk a szíves érdeklődőket, hogy a regisztráció, illetve gyűjtőhelyek és anyagellátás megszervezése érdekében jelezzék nekünk a megtisztítani kívánt

területet, és a résztvevők tervezett számát.

Köszönettel,

Zsigmond István

Polgármesteri Hivatal

Bővebben...

 

images/documents/Kozmegh/Kozmegh140429.jpg

images/documents/Kozmegh/Kozmegh140510.jpg

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének tájékoztatója az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonal kijelöléséből eredő kötelezettségekről szóló dokumentum itt letölthető:

M0 tájékoztató pdf

 

images/Gyermekeink.jpg

 

A fűtési szezon beálltával sajnálatos módon egyre többször tapasztaljuk, hogy - különösen estefele és szélcsendes időben – sűrű, fojtó, fanyar füst, elviselhetetlen bűz terjeng az amúgy tiszta levegőjéről, élhető környezetéről nevezetes községünk légterében. Ez annak tulajdonítható, hogy sokan jogszabályellenes hulladékégetéssel próbálnak enyhíteni a fűtési költségeken. A hulladékégetés, amellett, hogy jogszabályba ütközik, óriási kárt tesz a környezetben és az egészségben. Sokkal nagyobb kárt, mint amit az esetleges fűtésköltség megtakarítás jelent. És nem csak a környezetben lakók egészségét veszélyezteti az illegális hulladék-égető, hanem elsősorban a saját szűkebb környezete, családja egészségét. Ezért is kell felismernie minden illegális hulladék-égetőnek, hogy a legnagyobb veszély pont rájuk leselkedik.

Magyarország Alaptörvénye kimondja az egészséges környezethez való alapvető jogot. A hulladék, különösképpen a műanyag, gumi, festék, vegyszer és olajos, vagy kőolaj származékok égetése nem csak a környezetet, de az egészséget is súlyosan károsítja. A háztartásokban keletkező rendkívül veszélyes hulladék, - ami sajnálatos módon gyakran a kazánba kerül - az elhasznált vagy hulladék bútorlap, illetve festett, lakkozott fahulladék. Az ezekben található nagy mennyiségű vegyszer rendkívül veszélyes égéstermékeket bocsát ki.

Bővebben...

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. január 1-től Pilisborosjenő település területén a hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyepmesteri, állatmentési feladatokat a

Duhajdombi Állatjóléti és Szolgáltató Kft. (2096 Üröm, Úttörő u. 23.)

 

látja el. A vállalkozás képviselője és ebrendésze a tapasztalt mesterkiképző és nemzetközi kutyabíró Szűcsné Mércse Adrienn, telefon 0670 6199311, vagy 0620 3938877.

 

Bővebben...

 

Pályázat kézbesítő munkakör betöltésére

 

 

 

Kormányrendelet tervezet az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2013. november 19.

Ikt. szám: JF/21780/1 /2013
Véleményezési határidő: 2013. december 4. (szerda)

Tájékoztató:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogalkotási tevékenységére vonatkozó a jogalkotásról szóló törvény szerinti közigazgatási egyeztetésre bocsátott koncepciókat, jogszabálytervezeteket, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztéseket, szakmai indokolásokat olvashatja ezeken az oldalakon. Kérjük, hogy a tervezetekre vonatkozó véleményeket, javaslatokat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címre küldje, az egyértelmű azonosíthatóság érdekében tárgyként minden esetben a minisztériumi iktatószámot feltüntetve.

 

Hatásvizsgálati lap: 131122_M0_hatasvizsgalati_lap.jpg

Előterjesztés 13 11 22 M0 - 10 és 11 főút: 131122_M0-10_es_11_fout_eloterjesztes_honlapra.pdf

 

Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő testületének

19/2013. (XII.19.) rendelete

a község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

 

A 2013. december 19-én elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv itt letölthető: uj_HESZ.doc

 

 

 

Pilisborosjenő

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

Képviselőtestületi előterjesztési dokumentáció:

 

Korábbi dokumentáció:

 

FELHÍVÁS

 

az illegális csapadékvíz elvezetés és szabálytalan szennyvíztárolás megszüntetésére:

FELHIVAS_szabalyos_csapdekviz_szennyviz_elvezetes.doc

 

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Az értékes szervesanyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik. De vegyük csak sorra, egy átlagos kupac (100 kg) elégetése során milyen anyagok keletkeznek és azok milyen hatással vannak a szervezetünkre:

A teljes cikk itt letölthető: http://levego.hu/sites/default/files/avaregetes_0.pdf

images/avar.jpg

 

 

A Pilisborosjenői Hírmondó legújabb száma is letölthető a hírmondó menüpont alatt.

hirmondoimages/documents/hirmondo/2014/2014jan.jpg

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és a kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. (továbbiakban: Átv.) 48/A.§ (3), valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (továbbiakban: Éltv.) 19. § (1)-(2) bekezdései alapján pályázatot hirdet a 2014. és 2015. költségvetési évre vonatkozóan a település közigazgatási területén az állati hulladék begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a település belterületén a kóbor ebek befogása, valamint a befogott állatok jogszabály szerinti tartása, őrzése feladatok ellátására.

Bővebben...

 

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pilisborosjenő Község Önkormányzat

tulajdonát képező szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat

érdekeltségi egységeként fizetendő hozzájárulás mértéke

2013. január 1. napjától

 

a) lakossági fogyasztó esetén háztartásonként 349.641 Ft + ÁFA összeg;

b) vállalkozók és gazdasági társaságok esetében 582.735 Ft + ÁFA/m3/napi tervezett szennyvízkibocsátás összeg;

 

A DMRV fogyasztásra vonatkozó adatszolgáltatása, a napi átlagos szennyvízkibocsátás, a szennyvíztisztító jelenlegi könyv szerinti értéke, a jelenlegi csatornahálózat nyilvántartás szerinti bruttó értéke és szakértő cég által készített döntés-előkészítő tanulmány adatai alapján önkormányzatunk a csatornarákötési hozzájárulás mértékét indokoltnak látta a jelenértékhez igazítani.

 

Az emelés 2013. január 1. napjától lép érvénybe, az addig befizető fogyasztókra a jelenlegi szabályozás vonatkozik.

 

Pilisborosjenő község Önkormányzat

Képviselő-testülete

 
Joomla extensions by Siteground Hosting